Voorwaarden


In het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn artikelen opgenomen met betrekking tot de voorwaarden.
U vindt deze artikelen in artikel 13, afdeling 4 boek 8 van het BW.

 Voorwaarden

 1A)Belasting(BTW) en betaling.

  B)Onderhandelen

  C)Uitzondering betaling

  2)Verandering aan disclaimer 

  3 ) Aankomsttijd

  4) Verzekering

  5) Vergunningen

  6) Boekingen

  7)  Tijdelijke boekingen

  8)  Annulering

  9)  Aansprakelijkheid

 10)Gewicht beperkingen

 11)Verboden te transporteren goederen

 12)Transport van huisdieren.

13A)Stoep tot stoep Amsterdam

14)Internationale Verhuizingen

15A)Verhuislift Algemeen

15B)Verhuislist Aansprakelijkheid

15C)Als verhuislift niet bediend kan worden

 
1A) Belasting (BTW) en Betaling

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief 21% BTW.
Betalingen zijn altijd in cash. Wij accepteren geen credit cards, pin passen of andere vormen van betaling. De betaling moet aan het einde van de verhuizing plaatsvinden.
Als u aan het eind van de verhuizing het geld niet meteen beschikbaar heeft, dan zal de tijd
die het kost om het geld te halen bij een pinautomaat of waar dan ook, in rekening worden gebracht. 

Betaling is altijd contant , tenzij anders overeen gekomen.
Wanneer openstaande saldo's die niet binnen 15 dagen betaald zijn, schakelen wij incassobureau in.
Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening inclusief E 100 voor (administrasie koste voor achterstallige saldo's) 

1B)Het is de opdrachtgever niet toegestaan te onderhandelen in welke wijze dan ook met op de locatie aanwezige werknemers van Cargotaxi. Voor wijzigingen onderhandelingen ed. Dient u contact te nemen met ons kantoor hetzij telefonisch of per e-mail. 

De door onze chauffeurs geschreven facturen worden altijd gecontroleerd door ons kantoor.
Mocht er sprake zijn van een miscalculatie, dan is de client nog steeds aanspraaklijk voor het
openstaande bedrag,en zal het teveeldebetaalde worden terug betaald op uw bankrekening. 

1C)Uitzonderingen betaling.
De chauffeur behoudt zich het recht naar betaling te vagen vooraf aan het afladen van de goederen,waneer goederen naar een opslagplaats worden verhuisd of waneer de prijs van de verhuizing €150,00 of hoger is.

2) Veranderingen aan disclaimer
 Cargotaxi behoudt zich het recht voor om ten allen tijde zonder kennisgeving naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden,inclusief de prijzen.

3 ) Aankomsttijd
Bij klussen in de ochtend & middag kunnen wij geen exacte tijd geven. Omdat het afhangt van de duur van eerdere klussen,fileproblemen & slechte weersomstandigheden  op de betreffende dag. Wij geven een tijdsbestek van 1 uur waarin wij zullen arriveren. Mocht dit tijdstip eerder of later uitvallen, dan stellen wij u op de hoogte.  (Geen reden tot klacht noch schadevergoeding)

4) Verzekering

De opdrachtgever dient te beschikken over een geldige aansprakelijkheidsverzekering W.A.
(Wettelijke Aansprakelijkheid) die de schade dekt, die door de opdrachtgever wordt veroorzaakt.
Verhuizingen met 3 werkers zijn standaard verzekerd.
Glas, spiegels en ramen zijn niet verzekerd.
U moet extra verzekering vooraf aan de verhuizing zelf regelen, voor de betreffende dag.
Als uw verhuizing niet verzekerd is, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade aan uw eigendommen.

(U bent verplicht ons vooraf aan de verhuizing op de hoogte stellen van elk goed dat meer waard is dan €500,00, zodat wij extra maatregelen kunen nemen om het goed veilig te vervoeren.)

Pak alle spiegels in met bubbelplastic en markeer duidelijk als breekbaar.
Markeer alle breekbare objecten en dozen met breekbare objecten duidelijk als breekbaar.

Eigen Risico:

Piano - Eigen Risico

Blok & Touw - Eigen risico

20m3 Verhuiswagen +  1 Verhuizer      = Eigen risico > Self service

20m3 Verhuiswagen + 2 Verhuizers     = Verzekering eigen risico vanaf €800

20m3 Verhuiswagen + 3 Verhuizers     = Verzekering eigen risico vanaf €400

Verhuislift - In combinatie met  vrachtwagen (Verzekering eigen risico vanaf €400 - minimaal 3 verhuizers)


5) Vergunningen.
De opdrachtgever dient zelf voor van overheidswege benodigde vergunningen te zorgen voor parkeren, het blokkeren van een straat of stoep, het rijden op een stoep of fietspad, gebruik van verhuislift en voor straten die gebruikt worden voor de markt. Deze vergunningen kunnen worden verkregen bij overheidsinstanties die deze verstrekken, zoals uw stadsdeel.
Als u geen vergunning heeft op de dag van de verhuizing bent u zelf verantwoordelijk voor boetes die worden gegeven.
(U moet een parkeerplaats vrijhouden voor de dag van de verhuizing van 3 meter bij 10 meter. )
Eventuele parkeergelden moeten door de klant betaal worden.  

Zorg voor voldoende vrije parkeerruimte voor de verhuiswagen en verhuislift,
zodicht mogelijk bij uw deur.
Ook dient u zelf te zorgen voor alle benodigde vergunningen van het Stadsdeel,
waar die verhuizing plaats vind.

Cargotaxi is niet aansprakelijk voor boetes en schade opgelopen door het ontbreken,
van de benodige vergunningen.

6)Boekingen
Alle telefonische boekingen moeten worden opgevolgd met een email waarin alle volledige adressen zijn vermeld inclusief de postcode, samen met contact informatie en datum van de verhuizing. Speciale verzoeken moeten worden geschreven en vooraf worden ingediend.
Als u geen internet verbinding heeft voldoet een sms. Dit is strikt een uitzondering.
Wanneer de email of sms is ontvangen bent u gebonden aan onze voorwaarden.
Voor het demonteren & monteren van meubilair dient u vooraf een aanvraag in te dienen.

 
7) Tijdelijke boekingen
Tijdelijke boekingen kunnen worden gehouden voor 24 uur. Als u binnen dit tijdsbestek niet heeft bevestigd, wordt uw tijdelijke boeking verwijderd zonder notificatie.


8) Annuleringen
Annuleringen moeten minimaal 24 uur vooraf aan de verhuizing worden gemaakt. Als wij niet op tijd een annulering ontvangen, wordt u het volgende in rekening gebracht:
Chauffeurs tijd per uur, werkers tijd  per uur, per werker. Vrachtwagen verhuurprijs + €1,00 voor elke gereden kilometer. Als de betaling niet binnen 30 dagen is voldaan zal uw rekening worden overgedragen aan een incassobureau. Voor elke maand zal 10% rente worden toegevoegd tot de rekening is betaald, en er zal eenmalig €50,00 aan de rekening worden toegevoegd.

Annuleringen moeten per email gemaakt worden  cargotaxi@live.nl Belt u a.u.b om te controleren of wij de mail hebben ontvangen.


9) Aansprakelijkheid

U bent zelf aansprakelijk voor schade aan goederen die u heeft ingepakt, in dozen, tassen of een ander soort verpakking waardoor de goederen niet zichtbaar zijn.
Als er iets lekt en de vrachtwagen beschadigd, wordt u volledig aansprakelijk gehouden om de schade aan de vrachtwagen te betalen. Verzekeringen dekken dit soort schade niet.
In het geval van foute representatie door de klant, zal cargotaxi niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die daardoor ontstaat.
Klanten moeten aanwezig zijn bij alle adressen behalve wanneer anders afgesproken is.

Cargotaxi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan muren & vloeren tijdens een verhuizing.
We vragen de klante voor het verhuizen om een bescherm materiaal op de vloeren te leggen.
Cargotaxi is niet verantwoordelijk voor schade van vloeren & goederen tijdens het verhuizen.
Cargotaxi en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade aan balkonnen, gevels, ramen en raamvensters die van slechte kwaliteit zijn of in slechte conditie verkeren, dit geldt ook voor alle monteerstukken die aan muren zijn bevestigd.
Cargotaxi is altijd vrijgesteld van aansprakelijk bij schade aan trappenhuizen, inclusief de muren van het trappenhuis.
Cargotaxi is niet aansprakelijk voor schade die wordt berokkend aan bomen, bosjes, buitenmuren, binnenmuren, raamlijsten, uitstekende reclame, palen, borden, pijpen, buitenlampen, tuinlampen, sproeisystemen, regenpijpen, tuinstandbeelden of ornamenten.
Cargotaxi is niet aansprakelijk voor schade of vermiste onderdelen die is opgetreden vooraf aan de verhuizing.
Cargotaxi is niet aansprakelijk voor planten die doodgaan, huisdieren die niet meer willen eten of de disfunctionaliteit van uw elektrische, digitale en mechanische apparatuur.

Als de opdrachtgever ons verteld dat meubelen of goederen door het trappenhuis gedragen kunnen worden en dit is niet het geval, dan is Cargotaxi niet verantwoordelijk voor schade aan het trappenhuis of aan muren van het trappenhuis.

Als er schade ontstaat door een verkeerde voorstelling of verkeerde informatie over de afmeting of gewicht van een object door de opdrachtgever, dan is cargotaxi niet verantwoordelijk voor de schade die daardoor ontstaat.
 
Als de opdrachtgever op enig punt informatie heeft verschaft of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gemaakt wat leidt tot onvermijdelijke schade, dan is cargotaxi niet verantwoordelijk voor enige schade die is ontstaan.

Waardevolle goederen moeten worden gedocumenteerd en voorzien van een waarderingscertificaat met de chauffeursdetails op de dag van de verhuizing.
Waardevolle goederen zijn: Verzamelobjecten, postzegelverzameling, edelstenen, parels, buitenlandse munten, documenten, bank verklaringen, certificaten, juwelen of elk object wat in een doos kan en als waardevol wordt beschouwd.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het dissambleren en assembleren van meubulair dat verhuisd moet worden, tenzij anders afgesproken.
Cargotaxi wordt niet aansprakelijk gehouden voor enige schade doe wordt berokkend bij het assembleren of dissambleren.
   

In het geval dat cargotaxi bezit van u beschadigd, nemen wij zelf de verantwoordelijk van de reparatie op ons. Wij repareren het goed zelf. Of huren de reparateur in.

De opdrachtgever moet bij elk adres aanwezig zijn op de dag van de verhuizing. Als schade wordt berokkend aan het gebouw of bezittingen moet de schade geinspecteerd worden in de aanwezigheid van de verhuizers, inclusief de chauffeur. Een schriftelijk schade rapport moet geschreven worden in de aanwezigheid van de verhuizers en worden ondertekend door beide partijen met datum en adres. Aansprakelijkheid is nul en ledig wanneer de verhuizers zijn vertrokken.

Dankzij de huidige economische crisis wordt diefstal niet uitgesloten.
Onze werknemers kunnen niet, op het moment dat ze u verhuizen, tegerlijkertijd uw
goederen in de gaten houden, daarom raden wij u aan om een vriend of een familielid
te regelen. Die tijdens het laden en lossen buiten een oogje in het zeil houdt. 


10) Gewicht beperkingen
Het gewicht limiet is 495 kg op de 20m3 vrachtwagen. 
 
11)Verboden te vervoeren materialen.
Volgens de wet zijn de volgende materialen verboden om te vervoeren.

Brandbare vloeistoffen of gassen.
Soft- en Harddrugs.
Meststoffen.
Explosieven en vuurwerk.
Materialen die een vuile geur achterlaten.
Nucleair en medisch afval.
Smokkelwaren.

Het is niet toegestaan mensen te vervoeren achterin de vrachtwagen.

De chauffeur behoudt zich het recht om elk materiaal wat mogelijk gevaar kan opleveren of welke de vrachtwagen kan beschadigen te weigeren.


12) Transport van huisdieren
Wij transporteren huisdieren op verzoek. Alle dieren in vervoer moeten zijn geplaatst in een geschikte kooi of reisdoos. Als het dier naar het buitenland moet worden getransporteerd, zorg dan dat alle documentatie in orde is.


13A) Stoep tot Stoep (Alleen Binnen Amsterdam)
U moet al uw goederen klaar hebben staan op de stoep op het afgesproken tijdstip. 
De chauffeur zal niets anders doen dan het besturen van de bus. De rest is aan u.
Studentenverhuizing  -  in overleg je studentenpas in combinatie met je id
Kosten:Vanaf €50
Tijdlimiet 1 uur. U betaald €10,00 voor elke extra 15 minuten.
Alle andere voorwaarden zijn van toepassing.


14) Internationale verhuizingen.
U wordt geacht een aanbetaling van 50% te maken, 15 dagen vooraf aan de verhuizing. Dit geldt voor alle verhuizingen buiten Nederland.
Annuleren moet minimaal 72 uur voor vertrek vanuit Amsterdam.  Als u niet op tijd annuleert kan de aanbetaling niet worden terugbetaald. Annuleringen moeten per email gemaakt worden naar
info@cargotaxi.nl. Belt u a.u.b om te controleren of wij uw email hebben otvangen.


15A) Verhuislift

U heeft bepaalde verantwoordelijkheden bij het bestellen van een verhuislift.
U moet zorgen dat er een plek is voor de verhuislift. Deze mag niet verder dan 3 meter van de muur vandaan staan, en niet dichter dan 1 meter bij de muur staan. Zorg dat er geen obstakels zoals telefooncellen, fietsenrekken, auto's, lantaarnpalen, elektriciteitskabels,satellietschotels, bomen etc. in de weg staan.
De lift moet op vaste ondergrond staan en kan niet worden bediend op zand, aarde of gras. Op dagen met sterke wind kan de lift ook niet worden bediend. Zorg dat het raam groot genoeg is en dat het raam
verwijderd kan worden. Als de verhuislift bediend wordt, is het noodzakelijk dat twee personen boven zijn om spullen van de lift te nemen of op de lift te zetten.

De afmetingen van de lift zijn 3 meter bij 10 meter. De plek voor de lift mag niet kleiner dan deze afmetingen zijn. Eventuele parkeergelden moeten door de klant betaal worden.
Vervolgens moet u een vergunning aanvragen van uw stadsdeel voor het gebruiken van de lift. Wij bedienen de lift ook als u geen vergunning heeft verkregen, maar u neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele boetes die worden uitgedeeld. U bent huurder van de verhuislift, dus u bent verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen. En boetes zullen op uw naam komen te staan.


15B) Aansprakelijkheden verhuisliften.
Wanneer goederen die u op de lift heeft geplaatst er vanaf vallen en personen verwonden of eigendommen beschadigen, bent u 100% aansprakelijk. Onze verzekering dekt u niet daarvoor.
De verzekering betaald alleen anderen uit en niet u, behalve als u werkers van cargotaxi inhuurt die zijn getraind voor het plaatsen van goederen op de verhuislift. Door werkers in te huren bent u verlost van aansprakelijkheid als u geen goederen op de lift plaatst.
Als u samen met een werker goederen op de lift plaatst, deelt u de aansprakelijkheid. U kan altijd genoeg werkers bij ons inhuren om uzelf te verlossen van deze aansprakelijkheid.


15C) Als de verhuislift niet kan worden bediend.
Als door welke reden dan ook de verhuislift niet op de locatie kan worden bediend, bedragen de annuleringskosten €45,00. Dit geldt voor Amsterdam.
Buiten Amsterdam is de vergoeding 50% van de afgesproken prijs.
De bediener van de lift behoudt zich het recht om te weigeren de lift te bedienen, als hij de omstandigheden onveilig acht.

 

 

 

 

 
 
      
    
       
  

 

 cargotaxi.nl